Het Comburgse handschrift
Jaar van uitgifte 1998
Nur1 684
Nur2 621
Reeks naam Middeleeuwse Verzamelhandschriften
Status leverbaar
Taal Nederlands
Tweede taal Middelnederlands
Bindwijze geb
Bladzijdes 1568
Delen 2
Redactie Editie Herman Brinkman en Janny Schenkel
Reeks nummer 4
Plaats van uitgave Hilversum
Druk 1

'Brinkman en Schenkel hebben werkelijk een voortreffelijke editie gemaakt, op elk onderdeel. Ze tonen zich een koningskoppel, aan wie men graag nog veel meer in deze reeks zou willen toevertrouwen. Secuur en accuraat, en vooral steeds uitstekend geïnformeerd, verwerken zij alle beschikbare topexpertise, om vervolgens die van henzelf uitvoerig in stelling te brengen.' Herman Pleij in: Queeste 98-2. 'Er kan geen twijfel over bestaan dat Brinkman en Schenkel de neerlandistiek een grote dienst bewezen hebben. Hun integrale uitgave van een van de belangrijkste handschriften met Middelnederlandse teksten is een mijlpaal in de studie van de Middelnederlandse letterkunde. De uiterlijke verzorging van de editie weerspiegelt op gelukkige wijze het inhoudelijk belang ervan.' Bart Besamuca in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 116 (2000) 1. 'De uitgever stelt onder meer edities in het vooruitzicht als: een autograaf van de heraut van Beyeren, het Jonathas ende Rosafiere-handschrift, een ander monument, nl. het handschrift-van Hulthem en het Weense artes-handschrift. Een veelbelovend programma dus, waar halsreikend naar zal worden uitgekeken. Als de kwaliteit van de tot nog toe gepubliceerde delen wordt volgehouden (en de leden van de projectcommissie kennende zal dat zeker het geval zijn), kunnen we nu al stellen dat met deze reeks een mijlpaal is gezet in het uitgeven van Middelnederlandse teksten.' Jef Vromans in: Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 76/4, 1998.

Het Comburgse handschrift

9065500251
69,
+ Toevoegen
Op voorraad in de webshop
Op werkdagen voor 14.00 besteld, dezelfde dag ter post bezorgd. De levertijd is afhankelijk van de postale diensten.
Plaats op verlanglijstje

Beschrijving

Hs. Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Cod. poet. et phil. 2o 22.
 

 

Met zijn 346 folia is het Comburgse handschrift waarschijnlijk het omvangrijkste handschrift met alleen Middelnederlandse teksten. Een aanzienlijk deel daarvan is alleen in dit handschrift overgeleverd, zoals bijvoorbeeld de Rijmkroniek van Vlaanderen, Jan de Weerts Dispitacie van Rogiere ende van Janne, de Middelnederlandse vertaling van de Facetus (Van Zeden), Sente Bernardus epistele, enkele prozastukken en een groot aantal sproken. Met uitzondering van de Rijmkroniek kunnen de teksten voor het merendeel onder de noemer 'didactisch-moralistisch' worden gebracht. Verder is het handschrift natuurlijk vooral bekend door teksten als Van den vos Reynaerde en Van sente Brandane. Hoewel de uit zes delen bestaande Comburgse codex, naar het zich laat aanzien, niet van meet af aan als materiële eenheid zal zijn bedoeld, is er toch alle aanleiding om een integrale uitgave van dit handschrift op te nemen in de reeks Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden. Niet alleen zijn er in dit convoluut een vijftal verzamelhandschriften samengebracht (aangevuld met een handschrift waarin slechts één tekst voorkomt), maar ook kunnen er tal van overeenkomsten en raakvlakken worden aangewezen tussen de afzonderlijke delen. In de inleiding wordt uitvoerig ingegaan op de ontstaans- en overleveringsgeschiedenis van het handschrift en op de verhouding tussen de samenstellende delen.