Praten als Brugman
Jaar van uitgifte 1999
Nur1 688
Nur2 704
Reeks naam Verloren Verleden
Status leverbaar
Taal Nederlands
Bindwijze ing
Bladzijdes 80
Reeks nummer 5
Plaats van uitgave Hilversum
Druk 1

'(...) hartelijk aanbevolen, alleen al om de afbeeldingen [een] juweeltje.' R.P. de Graaf in: Reformatorisch Dagblad 22-09- 1999. 'De inhoud van zijn preken, zijn wereldbeeld, zijn levensgeschiedenis, alsmede de tijd waarin hij leefde en zijn voor- en tegenstanders, alles komt in dit aardige kleine boekje aan de orde.' Rose Marie Schenkels in: Holland, jrg. 36/6, 2000. 'Het is voor het eerst dat over Jan Brugman zo pakkend en vlot wordt geschreven. In de nu al opmerkelijke reeks is dit zeker niet het minste boekje, het nodigt op een gezellige manier uit tot lezen en kijken. Schrijver en uitgever leggen hier beslist eer mee in. De talrijke illustraties en de levendige verteltrant, soms gekruid met een enkele anekdote (...) maken de kennismaking met deze figuur uit een toch wel ver verleden tot een genoegen. Telkens wordt het betoog als het ware onderstreept door een oud citaat (altijd in modern Nederlands). En daarbij heeft de lezer het veilige gevoel dat de auteur een echte autoriteit is op dit terrein, zodat wat hij zegt ook wel waar zal zijn.' Peter Nissen in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, jrg. 2, 1999. 'Over het geheel genomen is dit boekje zeer geslaagd te noemen. Het is zorgvuldig en met liefde geschreven en getuigt van een goede en ruime kennis omtrent Brugman. Interessant is de vergelijking van Brugman met boetepredikers elders in Europa, met name met Brugmans jongere tijdgenoot Girolamo Savonarola. De suggestie dat meeslepende boetepredikers in de rest van Europa een veel vertrouwdere verschijning waren dan in de Nederlanden is uitdagend. Heeft Brugman zijn naam als predikant mede te danken aan het ontbreken van grote concurrenten? Het blijft immers merkwaardig dat het land van de dominees in vergelijking met de rest van Europa zo weinig preken in de volkstaal heeft overgeleverd.' Thom Mertens in: Ons Geestelijk Erf, 74 (2001) III. 'Hoewel de reeks zich nadrukkelijk richt op een breed, in geschiedenis geinteresseerd publiek, heeft dat niet geleid tot een "plat" verhaal. De tekst is vlot geschreven, maar van niveau en met gevoel voor nuance. Het flinke aantal illustraties ondersteunt het betoog (al is de kwaliteit van de afbeeldingen niet altijd optimaal en werkt het boekformaat soms tegen, p. 39). De bibliografie geeft eenieder die dat wenst een gemakkelijke toegang tot verdere lectuur.' G.H.M. Claassens in: Leuvense Bijdragen 88, 1999.

Praten als Brugman

Nico Lettinck | 9065504451
10,
+ Toevoegen
Op voorraad in de webshop
Op werkdagen voor 14.00 besteld, dezelfde dag ter post bezorgd. De levertijd is afhankelijk van de postale diensten.
Plaats op verlanglijstje

Beschrijving

De wereld van een Nederlandse volksprediker aan het einde van de Middeleeuwen.
 

 

De uitdrukking 'praten als Brugman' is ontleend aan het optreden van de Nederlandse volksprediker Jan Brugman (circa 1400-1473). Deze franciscaner monnik reisde in de vijftiende eeuw stad en land af om de mensen op te roepen een eenvoudig christelijk leven te leiden. In zijn gloedvolle preken sloot hij aan bij de belevingswereld van gewone mensen. Juist daarom was hij in zijn eigen tijd een gevierd man, maar werd hij in de geschiedschrijving al spoedig als een dweper of volksmenner afgeschilderd. Nico Lettinck, docent geschiedenis aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle, plaatst de persoon Brugman in de context van zijn tijd. Hij beschrijft zowel de inhoud van Brugmans preken als zijn wereldbeeld, waarin het lijden een belangrijke plaats innam. Dit thema werd door Brugman voorbeeldig uitgewerkt in zijn levensschets van de heilige Lidwina van Schiedam. Een schets van de vaderlandse beeldvorming over Jan Brugman besluit dit boek.