Heerlijkheden in Nederland
Jaar van uitgifte 2008
Nur1 680
Nur2 820
Status uitverkocht
Taal Nederlands
Auteur(s) C.E.G. ten Houte de Lange en V.A.M. van der Burg
Bindwijze geb
Bladzijdes 127
Plaats van uitgave Hilversum
Druk 1

'Heerlijkheden zijn er in allerlei soorten en hebben toebehoord aan talrijke adellijke families, zodat stamboomonderzoekers zich er soms geen raad mee weten. Voor hen schreef stamboomonderzoeker C.E.G. ten Houte de Lange een handzaam overzicht, waarin alle juridische en historische feiten en bijzonderheden staan vermeld, alsmede een overzicht van alle heerlijkheden en een index van hun eigenaren.' In: Nederlands Dagblad 20-02-2009; 'De auteurs, beiden niet onbekend in de genealogische wereld, hebben een terrein aangeboord dat in verschillende richtingen verdere uitdieping verdient, hetzij door hen, hetzij door anderen. En meerdere van die richtingen hebben ook aspecten die voor genealogen interessant zijn, zoals de historie, rechtspraak en belastingen met de registratie daarvan.' In: Ons genealogisch Erfgoed 17 (2009) 1; 'Het eerste deel bevat korte inleidingen over de historische ontwikkelingen rond heerlijkheden en de afschaffing van de bijbehorende rechten in 1848, de regionale verschillen en het onderzoek naar heerlijkheden in archieven. Ook is een lijst opgenomen van heerlijkheden waarvoor een wapen bij Koninklijk Besluit is vastgesteld. In het tweede deel vinden we een overzicht van alle heerlijkheden die in Van der Aa's Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden (1839-1851) worden vermeld, alsmede gegevens over hun geografische ligging, hun eigenaren in de eerste helft van de negentiende eeuw en literatuurverwijzingen. Een index van eigenaren completeert dit naslagwerk.' In: Genealogie 15 (2009) 2. Verder gesignaleerd in: Archievenblad 113 (2009) 6; Virtus 16 (2009), p. 208-212.

Heerlijkheden in Nederland

C.E.G. ten Houte de Lange | 9789087040802
19,
Niet op voorraad in de webshop
Niet op voorraad
Plaats op verlanglijstje

Beschrijving

Welke namen van heerlijkheden worden nog gevoerd sinds 1848?
 

 

In vroeger tijden werd het land niet alleen bestuurd door plaatselijke, regionale en landelijke overheden, maar werd een deel van de bestuurlijke, wetgevende en rechterlijke macht uitgeoefend door particulieren. De gebieden waarvoor dit gold, worden heerlijkheden genoemd. De wortels van dit systeem zijn gelegen in het middeleeuwse leenstelsel. De vorst gaf een deel van zijn bestuurlijke en juridische bevoegdheid in leen aan een leenman, die in ruil daarvoor bepaalde diensten moest verrichten. Langzamerhand kregen deze lenen het karakter van eigendom. De Grondwet van 1848 maakte een einde aan het verschijnsel dat bevoegdheden van lokale overheden in particuliere handen waren. Dit boek beschrijft de ontwikkeling van de heerlijke rechten door de eeuwen heen. De toegevoegde lijst van heerlijkheden beoogt enig inzicht te geven in de ligging van de heerlijkheden en de eigenaren.